Zasady składania reklamacji

Zasady składania reklamacji dla przesyłek uszkodzonych w transporcie.

  1. Przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera.
  2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy spisać protokół szkody, którego formularz udostępni kurier.
  3. W treści protokołu należy dokładnie opisać powstałą szkodę.
  4. Data i godzina sporządzenia protokołu muszą być zgodne z datą i godziną doręczenia przesyłki wpisaną na liście przewozowym.
  5. Pod protokołem konieczny jest podpis zarówno odbiorcy jak i kuriera.
  6. Protokół szkody należy bezzwłocznie przesłać fax-em lub e-mailem do firmy Pujan Led.
  7. Jeżeli uszkodzenie zawartości przesyłki nie zostanie stwierdzone w momencie odbioru paczki od kuriera oraz nie zostanie spisany protokół szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane z powodu braku podstaw do zgłoszenia szkody firmie kurierskiej.