Specyfikacja techniczna samoprzylepnych taśm ołowianych

ZASTOSOWANIA TAŚMY OŁOWIANEJ

Samoprzylepna taśma ołowiana Decra Led została zaprojektowana do stosowania na wewnętrznych i zewnętrznych gładkich powierzchniach szklanych. Dzięki jej zastosowaniu można stworzyć witraż bez konieczności cięcia szkła i lutowania złączy. Taśma ołowiana nadaje się idealnie do stosowania w wyrobach podwójnie szklonych, zgodnych z normą B.S.5713, do produkcji paneli meblowych, szklanych paneli drzwiowych lub do stosowania na istniejących oknach.          

OŁÓW

Taśma ołowiana produkowana jest z rozdrobnionych bloków ołowiu (wg standardów L.M.E.) zawierających pewne domieszki innych metali.
Minimalna zawartość ołowiu (Pb) - 99%
Maksymalna zawartość ołowiu (Pb)- 99,6%
 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI TAŚM OŁOWIANYCH 

Profil owalny: 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15mm*, 18 mm* i 
Profil płaski: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm*, 18 mm* i 
*tylko na zamówienie - przy minimalnej ilości - 1 opakowanie zbiorcze, zawierające 10 zwojów.

UWAGA !

Profil owalny 3 mm posiada podwójny splot. Ze względu na wąską szerokość wymagana jest większa ostrożność w czasie stosowania go, aby zapewnić dobry kontakt z powierzchnią. Ten wymiar ołowiu jest zalecany do stosowania tylko w warunkach rzemieślniczych

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W PRODUKCJI

Szerokość: profil owalny i płaski: od 3 mm do 18 mm - plus/minus 0,25 mm grubość: profil owalny: od 3 mm do 12 mm, w tym (ołów, spoiwo i wkładka - 0,7 mm) - plus/minus 0,10 mm grubość, profil płaski: 6 mm do 12 mm, (ołów, spoiwo i wkładka) 0,4 mm, plus/minus 0,10 mm

PRZYCZEPNOŚĆ

Typ przyczepności: 100% akryl łączący w sposób krzyżowy Grubość: min. grubość substancji: 50 mikronów (bez warstwy przekładającej) min. grubość transferu: 30 mikronów (bez warstwy przekładającej)

WŁAŚCIWOŚCI PRZYCZEPNE

Przyczepność zdzieralna do szkła 900 Gm/9 mm - po 10 minutach
Przyczepność zdzieralna do szkła 1000 Gm/9 mm - po dwóch godzinach <2800G/25 mm>
Przyczepność nożycowa do szkła 1 kg/9 mm x 25 mm - 200 minut
Powyższe dane są wynikami przeciętnymi i dotyczyły badań nad taśmą o szerokości 9mm po naklejeniu na czyste płaskie szkło zgodnie z naszym D.W. 4.

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE

Temperatura stosowania : min. +10oC zakres temperatur, w których taśma może spełniać swoje zadanie: -25 oC do +100 oC
Doskonała wytrzymałość na działanie warunków atmosferycznych, jeśli została prawidłowo nałożona na szkło, zgodnie z arkuszem D.W. 4.

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE I ŚWIATŁO

Doskonała - nie występuje ani utrata koloru, ani krystalizacja.  Minimalny okres użytkowania - 10 lat.

SUBSTANCJE LOTNE

Samoprzylepna taśma ołowiana ma niską lotność, jeśli zostanie umieszczona w przestrzeni między dwiema szybami okna.
Spełnia warunki Normy Brytyjskiej 5713 dotyczącej test.

OPAKOWANIE

Taśma dostarczana jest na plastykowych rolkach, które nie podlegają zwrotowi. Opakowanie zbiorcze zawiera zazwyczaj 5 lub 10 rolek.

SKŁADOWANIE

Okres składowania samoprzylepnej taśmy ołowianej w temperaturze zewnętrznej wynosi 2 lata, pod warunkiem, że taśma ta jest przechowywana w oryginalnych uszczelnionych kartonach. Nie należy składować taśmy w miejscach narażonych na działanie nadmiernie wysokich temperatur, wilgoci, korozji ani oparów rozpuszczalników.

UWAGA

W czasie transportu i stosowania może wystąpić uszkodzenie powierzchni zewnętrznego zwoju ołowiu oraz jego nieznaczne utlenienie. Nie będzie to mieć wpływu na okres użytkowania wyrobu, a uszkodzenia powierzchni można usunąć poprzez czyszczenie lub poprzez delikatne polerowanie przy pomocy drobnych wiórków metalowych.J