Ołów naturalny

Taśma ołowiana naturalna występuje w szerokościach:
3mm; 3,5mm; 4,5mm; 6mm; 9mm; 12mm; 18mm; 22mm
UWAGA: PODLEGA UTLENIANIU

Naturalne utlenianie ołowiu

Samoprzylepna taśma ołowiana (minimum 99% zawartości czystego ołowiu), tak jak wszystkie wyroby z ołowiu, np. blachy, rury, obróbki blacharskie itd. podlega procesowi utleniania (wietrzenia).
Jej powierzchnia, pod wpływem warunków atmosferycznych pokrywa się patyną, która ma naturalne właściwości ochronne.
Patyna jest warstwą nierozpuszczalnych soli ołowiu, które stopniowo tworzą się na powierzchni ołowiu, aby ostatecznie nadać ołowiowi znany szary wygląd. Dobrym przykładem są okna kościelne i stare latarnie z ołowiu, gdzie ołów uległ utlenieniu i wytworzył naturalną patynę.
Na wstępnych etapach procesu utleniania, ołów może przybierać różne kolory, w tym niebieski, brązowy, a nawet zielony. Efekt ten określa się „efektem optycznym”, gdyż o kolorach tych decyduje głównie kąt padania światła. Z czasem kolory te znikają. Gdy ołów wejdzie w kontakt z wilgocią, wodą deszczową, skroplinami itd. na wstępnym etapie mogą powstać odbarwienia, plamy i osad białego proszku (zazwyczaj jest to prosty węglan ołowiu). Stopień, w jakim te wszystkie efekty mogą się pojawić, zależy od warunków środowiska. Przy dłuższym oddziaływaniu warunków atmosferycznych ołów przybierze swój zwyczajny wygląd.

Skład patyny

Patyna w ostatnim etapie zawiera około 30% jedno normalnego siarczanu ołowiu i 10% jedno normalnego węglanu ołowiu. Proporcje te mogą się różnić w zależności od miejsc czasu i zanieczyszczeń naniesionych drogą powietrzną. Ponieważ powyższe efekty pojawiają się sporadycznie a ostatecznie i tak zanikają, można je kontrolować poprzez zastosowanie płynu oksydującego Decra Sheen.